Primăria Cazasu

Anunt Mediu Parc

Anunturi Publice > Generale > Anunt Mediu Parc

Anunt Mediu Parc

26 ianuarie , 2021

ANUNT

       «PRIMĂRIA COMUNEI CAZASU anunţă publicul interesat asupra luării de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul „Amenajare parc cu loc de joaca pentru copii in corn. Cazasu, jud. Brăila", propus a fi amplasat în jud. Brăila, comuna Cazasu, satul Cazasu, străzile Dudului si Ghioceilor, T25/1, nu se va supune evaluării impactului asupra mediului şi nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

        Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/'Drafiuri acte reglementare.

        Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brăila.»

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram