Primăria Cazasu

Anunțuri Publice

Anunturi Publice
HCJSU Braila nr. 170-171/01.05.2021 si 172-173/03.05.2021 privind constatarea incadrarii in limitele incidentei cumulate la 14 zile in vederea punerii in aplicare a masurilor stabilite in H.G. nr. 432/08.04.2021
Mai mult...
HCJSU Braila nr. 168/27.04.2021 privind constatarea incadrarii in limitele incidentei cumulate la 14 zile in vederea punerii in aplicare a masurilor stabilite in H.G. nr. 432/08.04.2021
Mai mult...
HCJSU Braila nr. 167/27.04.2021 privind constatarea incadrarii in limitele incidentei cumulate la 14 zile in vederea punerii in aplicare a masurilor stabilite in H.G. nr. 432/08.04.2021
Mai mult...
Anunt public "Extindere retea electrica de alimentare str. Frasinului, loc. Cazasu, jud. Braila"
Mai mult...
H.C.L. Cazasu nr. 20 din 31.03.2021 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. SALUBRIZARE SI GOSPODARIE CAZASU S.R.L.
Mai mult...
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului pt asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2021 la nivelul comunei Cazasu
Mai mult...
Proiect de hotarare privind atribuirea de denumire unui drum stradal de pe raza comunei Cazasu, judet Braila
Mai mult...
Proiect de hotarare privind trecerea unei suprafete de teren intravilan avand destinatia drum din domeniul privat al comunei in domeniul public al comunei Cazasu
Mai mult...
Proiect de hotarare privind introducerea in inventarul domeniului privat al comunei Cazasu a unei suprafete de teren intravilan avand destinatia drum
Mai mult...
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a Asociatiei Clubului Sportiv comunal Cazasu pe anul 2021
Mai mult...
1 2 3 12

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram