Primăria Cazasu

Anunțuri Publice

Anunturi Publice > Generale
Anunt public obligatie intretinere santuri si rigole din fata proprietatii
Mai mult...
Anunt transparenta decizitionala
Mai mult...
PH - aprobare Plan de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale al comunei Cazasu, pt perioada 2022-2025
Mai mult...
PH - aprobare PUZ "Operatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare T21, P29,30, Cazasu"
Mai mult...
PH - aprobarea Bilantului contabil, Contului de profit si pierderi, Situatii financiare la 30.12.2020 a SC SALUBRIZARE si GOSPODARIE Cazasu
Mai mult...
PH - acordarea unui sprijin financiar Parohia Cazasu, judet Braila
Mai mult...
PH - privind aprobarea documentatiei economice - memoriu justificativ si deviz estimativ pt obiectivul "Extindere retea apa - str. Principala, intre nr. 113 si 189, comuna Cazasu"
Mai mult...
PH - privind aprobarea documentatiei economice - memoriu justificativ si deviz estimativ pt obiectivul "Extindere retea apa - str. Begoniei, comuna Cazasu"
Mai mult...
Ref: "Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Braila, in perioada 2014-2020"
Mai mult...
Anunt public - obligatia de intretinere a domeniului public din fata cladirilor si a terenurilor detinute de persoanele fizice sau juricice
Mai mult...
1 2 3 9

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram