Primăria Cazasu

Comisii Consiliu Local

Comisia nr. 1 -

Agricultură, activități economico- financiare, amenajarea teritoriului si urbanism

Comisia nr. 2-

Muncă și protecție socială, protecție mediu si turism, juridică și de disciplină

Comisia nr. 3-

Activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram