Proiect HCL-7562-2022

Proiecte Hotarari > Proiect HCL-7562-2022

Proiect HCL-7562-2022

Data proiect
15/09/2022

Proiect de hotarare privind insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa pentru anul 2020, aprobarea apartenentei la domeniul public al comunei Cazasu a Bunurilor de Retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Cazasu a unor bunuri, in vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora

Proiect HCL-7562-2022

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram