Proiect HCL-7354-2023

Proiecte Hotarari > Proiect HCL-7354-2023

Proiect HCL-7354-2023

Data proiect
21/09/2023

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii actualizata, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului actualizat pentru obiectivul de investitii "Modernizarea drumurilor publice din interiorul comunei Cazasu, judetul Braila", aprobat pentru finantare prin Programul  national de investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram