Proiect HCL-6953-2021

Proiecte Hotarari > Proiect HCL-6953-2021

Proiect HCL-6953-2021

Data proiect
24/08/2021

Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de folosinta gratuita asupra unei suprafete de teren intravilan, proprietate publica a comunei Cazasu catre SDEE Romania - SDEE Braila, in vedrea realizarii lucrarii "Extinderea retelei electrice de distributie pentru alimentarea cu energie electrica abonati casnici, amplasata in localitatea Cazasu, str. Frasinului, jud. Braila

Proiect HCL-6953-2021

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram