Proiect HCL-6953-2021

Proiecte Hotarari > Proiect HCL-6953-2021

Proiect HCL-6953-2021

Data proiect
24/08/2021

Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de folosinta gratuita asupra unei suprafete de teren intravilan, proprietate publica a comunei Cazasu catre SDEE Romania - SDEE Braila, in vedrea realizarii lucrarii "Extinderea retelei electrice de distributie pentru alimentarea cu energie electrica abonati casnici, amplasata in localitatea Cazasu, str. Frasinului, jud. Braila

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram