Proiect HCL-6853-2022

Proiecte Hotarari > Proiect HCL-6853-2022

Proiect HCL-6853-2022

Data proiect
23/08/2022

Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 25 privind modificarea pct. 4 al alin. (2) al Art. 36 - Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit - din Capitolul 1 - Sistemul Financiarsi Sistemul Contabil - din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare - in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021-2025 - actualizata

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram