Proiect HCL-4159-2023

Proiecte Hotarari > Proiect HCL-4159-2023

Proiect HCL-4159-2023

Data proiect
24/05/2023

Proiect de hotarare privind aprobarea Bilantului contabil, Contului de profit si pierderi, Situatiilor financiare la 31.12.2022 si Raportului administratorului pentru S.C. SALUBRIZARE SI GOSPODARIE CAZASU  S.R.L.

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram