Proiect HCL-4159-2023

Proiecte Hotarari > Proiect HCL-4159-2023

Proiect HCL-4159-2023

Data proiect
24/05/2023

Proiect de hotarare privind aprobarea Bilantului contabil, Contului de profit si pierderi, Situatiilor financiare la 31.12.2022 si Raportului administratorului pentru S.C. SALUBRIZARE SI GOSPODARIE CAZASU  S.R.L.

Proiect HCL-4159-2023

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram