Proiect HCL-41-2024

Proiecte Hotarari > Proiect HCL-41-2024

Proiect HCL-41-2024

Data proiect
10/05/2024

Proiect de hotarare privind aprobarea Bilantului contabil, Contului de profit si pierderi, Situatiilor financiare la 31.12.2023 si Raportului administratorului pentru S.C. SALUBRIZARE SI GOSPODARIRE CAZASU

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram