Proiect HCL-3189-2023

Proiecte Hotarari > Proiect HCL-3189-2023

Proiect HCL-3189-2023

Data proiect
20/04/2023

Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza brute aferente functiilor publice si functiilor contractuale, care fac parte din familia ocupationala "administratie", din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cazasu, serviciilor publice de interes local si institutiilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Cazasu, judetul Braila

Proiect HCL-3189-2023

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram