Proiect HCL-2188-2023

Proiecte Hotarari > Proiect HCL-2188-2023

Proiect HCL-2188-2023

Data proiect
20/03/2023

Proiect de hotarare privind avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in Aria Delegata Operatorului S.C. C.U.P. Dunarea Braila S.A., aprobarea nivelurilor Indicatorilor de Perfomanta ai Serviciului rezultate din Studiul de specialitate si acordarea unui mandat special Primarului Comunei Cazasu

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram