Primăria Cazasu

Proiecte Hotarari

Proiect HCL-9205-2023

Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local al comunei Cazasu pe anul 2023

Proiect HCL-9178-2023

Proiect HCL-9124-2023

Proiect HCL-9118-2023

Proiect HCL-8521-2023

Proiect HCL-8822-2023

Proiect HCL-8735-2023

Proiect HCL-8033-2023

Proiect HCL-8030-2023

Proiect HCL-8234-2023

Proiect HCL-8272-2023

Proiect HCL-7421-2023

Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local local al comunei Cazasu pe anul 2023

Proiect HCL-7423-2023

Proiect de hotarare privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei Clubul Sportiv Comunal Cazasu pe anul 2023

Proiect HCL-7354-2023

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii actualizata, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului actualizat pentru obiectivul de investitii "Modernizarea drumurilor publice din interiorul comunei Cazasu, judetul Braila", aprobat pentru finantare prin Programul  national de investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la […]

Proiect HCL-6701-2023

Proiect de hotarare privind modificarea actului constitutiv al S.C. SALUBRIZARE SI GOSPODARIE CAZASU S.R.L.

Proiect HCL-6669-2023

Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local al comunei Cazasu pe anul 2023

Proiect HCL-6568-2023

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu privind obiectivul "CONSTRUIRE HALA METALICA - SPATIU COMERCIAL"

Proiect HCL-6483-2023

Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului de catre Consiliul Local Cazasu, in anii scolari 2023 - 2026

Proiect HCL-5664-2023

Proiect de hotarare privind modificarea actului constitutiv al S.C. "SALUBRIZARE SI GOSPODARIE CAZASU" S.R.L.

Proiect HCL-5610-2023

Proiect de hotarare privind insusirea rapoartelor de evaluare aferente anului 2023, intocmite pentru terenul intravilan - loturi 300 mp, situate in T25, T25/1 si loturi de 700 mp situate in T20, comuna Cazasu, judetul Braila, proprietate privata a comunei Cazasu

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram