Primăria Cazasu

Proiecte Hotarari

Proiect HCL-6005-2021

Proiect HCL-6092-2021

Proiect HCL-6012-2021

Proiect HCL-6001-2021

Proiect HCL-5241-2021

Proiect HCL-4245-2021

Proiect HCL-3021-2021

Proiect HCL-2583-2021

Proiect HCL-1563-2021

Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. Cazasu nr. 15 din 12.02.2020

Proiect HCL-1560-2021

Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. Cazasu nr. 14 din 12.02.2020

Proiect HCL-1556-2021

Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. Cazasu nr. 12 din 12.02.2020

Proiect HCL-8-2021

Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. Cazasu nr. 11 din 12.02.2020

Proiect HCL-1466-2021

Proiect HCL-4-2020

Proiect organigrama si stat de functii

Proiect HCL-3-2020

Proiectul de hotarare privind modificare de buget

Proiect HCL-2-2020

Proiect HCL-1-2020

Proiect HCL-7-2018

Proiect de hotarare - Buget 2019

Proiect HCL-6-2018

Proiect de hotarare - privind avizarea modificarii si a formei actualizate a unor Anexe la Caietele de Sarcini ale activitatii de transport al apei potabile, de inmagazinare a apei potabile si de distribuitie a apei potabile in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Cazasu

Proiect HCL-5-2018

Proiect de hotarare - privind aprobarea Actului Aditional nr. 16 - avand ca obiect modificarea si completarea unor prevederi din Dispozitii Generale si din Dispozitii Speciale - Partea Comuna - din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat Iulie 2018

Proiect HCL-4-2018

Proiect de hotarare - privind avizarea Propunerii de modificare si completare la - Partea Comuna a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - aprobat protararea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei

Proiect HCL-3-2018

Proiect de hotarare - Stabilirea impozitelor si taxelor pt anul 2019

Proiect HCL-2-2018

Proiect de hotarare - Buget 2018

Proiect HCL-1-2018

Proiect de hotarare - Salubritate 2018

Proiect HCL-3-2017

Proiect de Hotarare - Buget 2017

Proiect HCL-2-2017

Proiect de Hotarare- Salubrizare 2017

Proiect HCL-1-2017

Proiect de Hotarare - Impozite si Taxe 2017

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram