Primăria Cazasu

Proiecte Hotarari

16/09/2022
Proiect HCL-7572-2022

Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Cazasu, judetul Braila

Citeste mai mult
20/09/2022
Proiect HCL-7641-2022

Proiect de hotarare privind stabilirea, incepand cu luna septembrie 2022, a coeficientilor de ierarhizare pentru salariile de baza brute aferente functiilor publice si functiilor contractuale, care fac parte din familia ocupationala "Administratie", din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cazasu, serviciilor publice de interes local si institutiilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei […]

Citeste mai mult
20/09/2022
Proiect HCL-7647-2022

Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Cazasu si institutiilor publice din subordinea Consiliului Local

Citeste mai mult
20/09/2022
Proiect HCL-7667-2022

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Cazasu pe anul 2022

Citeste mai mult
15/09/2022
Proiect HCL-7562-2022

Proiect de hotarare privind insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa pentru anul 2020, aprobarea apartenentei la domeniul public al comunei Cazasu a Bunurilor de Retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Cazasu a unor bunuri, in vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora

Citeste mai mult
15/09/2022
Proiect HCL-7546-2022

Proiect de hotarare privind insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa pentru anul 2019, aprobarea apartenentei la domeniul public al comunei Cazasu a Bunurilor de Retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Cazasu a unor bunuri, in vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora

Citeste mai mult
24/08/2022
Proiect HCL-6934-2022

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 45 din 09.12.2005 privind constituirea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta a comunei Cazasu, judetul Braila

Citeste mai mult
23/08/2022
Proiect HCL-6853-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 25 privind modificarea pct. 4 al alin. (2) al Art. 36 - Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit - din Capitolul 1 - Sistemul Financiarsi Sistemul Contabil - din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare […]

Citeste mai mult
01/08/2022
Proiect HCL-6270-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a cresterii valorii neeligibile aferenta proiectului de investitie "Amenajare parc cu loc de joaca pentru copii in comuna Cazasu, judetul Braila"

Citeste mai mult
29/07/2022
Proiect HCL-6188-2022

Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Cazasu, judetul Braila si aprobarea documentatiei pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public

Citeste mai mult
1 2 3 10

Proiect HCL-7572-2022

Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Cazasu, judetul Braila

Proiect HCL-7641-2022

Proiect de hotarare privind stabilirea, incepand cu luna septembrie 2022, a coeficientilor de ierarhizare pentru salariile de baza brute aferente functiilor publice si functiilor contractuale, care fac parte din familia ocupationala "Administratie", din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cazasu, serviciilor publice de interes local si institutiilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei […]

Proiect HCL-7647-2022

Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Cazasu si institutiilor publice din subordinea Consiliului Local

Proiect HCL-7667-2022

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Cazasu pe anul 2022

Proiect HCL-7562-2022

Proiect de hotarare privind insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa pentru anul 2020, aprobarea apartenentei la domeniul public al comunei Cazasu a Bunurilor de Retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Cazasu a unor bunuri, in vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora

Proiect HCL-7546-2022

Proiect de hotarare privind insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa pentru anul 2019, aprobarea apartenentei la domeniul public al comunei Cazasu a Bunurilor de Retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Cazasu a unor bunuri, in vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora

Proiect HCL-6934-2022

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 45 din 09.12.2005 privind constituirea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta a comunei Cazasu, judetul Braila

Proiect HCL-6853-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 25 privind modificarea pct. 4 al alin. (2) al Art. 36 - Preturile, Tarifele si Alte Surse de Venit - din Capitolul 1 - Sistemul Financiarsi Sistemul Contabil - din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare […]

Proiect HCL-6270-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a cresterii valorii neeligibile aferenta proiectului de investitie "Amenajare parc cu loc de joaca pentru copii in comuna Cazasu, judetul Braila"

Proiect HCL-6188-2022

Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Cazasu, judetul Braila si aprobarea documentatiei pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public

Proiect HCL-6261-2022

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Cazasu pe anul 2022

Proiect HCL-5727-2022

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei Clubul Sportiv Comunal Cazasu pe anul 2022

Proiect HCL-4892-2022

Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cazasu

Proiect HCL-5092-2022

Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Cazasu si institutiilor publice din subordinea Consiliului Local

Proiect HCL-3647-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului extravilan, in suprafata de 8.102 mp, categoria teren cu ape, ape cu stuf-ape statatoare HB, situat in T35/2, parcela 150, comuna Cazasu, proprietate privata a comunei Cazasu

Proiect HCL-4126-2022

Proiect de hotarare privind insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa, aprobarea apartenentei la domeniul public al Comunei Cazasu a Bunurilor de Retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei Cazasu a unor bunuri, in vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora

Proiect HCL-4427-2022

Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Asociatiei Clubul Sportiv Comunal Cazasu, aprobarea organigramel si statului de functii

Proiect HCL-4354-2022

Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cazasu

Proiect HCL-3207-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general si a documentatiei tehnice pentru "Desfiintare corp C1-Scoala, C2-Magazie, C3-WC si desfiintare imprejmuire teren"

Proiect HCL-4264-2022

Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 33/2022 privind Aprobarea Devizului general pentru lucrarile rest de executate al obiectivului "Spatii receere si activitati sportive in aer liber - modificare solutie"

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram