Primăria Cazasu

Proiecte Hotarari

20/04/2022
Proiect HCL-3647-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului extravilan, in suprafata de 8.102 mp, categoria teren cu ape, ape cu stuf-ape statatoare HB, situat in T35/2, parcela 150, comuna Cazasu, proprietate privata a comunei Cazasu

Citeste mai mult
10/05/2022
Proiect HCL-4126-2022

Proiect de hotarare privind insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa, aprobarea apartenentei la domeniul public al Comunei Cazasu a Bunurilor de Retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei Cazasu a unor bunuri, in vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora

Citeste mai mult
19/05/2022
Proiect HCL-4427-2022

Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Asociatiei Clubul Sportiv Comunal Cazasu, aprobarea organigramel si statului de functii

Citeste mai mult
17/05/2022
Proiect HCL-4354-2022

Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cazasu

Citeste mai mult
07/04/2022
Proiect HCL-3207-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general si a documentatiei tehnice pentru "Desfiintare corp C1-Scoala, C2-Magazie, C3-WC si desfiintare imprejmuire teren"

Citeste mai mult
13/05/2022
Proiect HCL-4264-2022

Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 33/2022 privind Aprobarea Devizului general pentru lucrarile rest de executate al obiectivului "Spatii receere si activitati sportive in aer liber - modificare solutie"

Citeste mai mult
20/04/2022
Proiect HCL-3647-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului extravilan, in suprafata de 8102 mp, categoria teren cu ape, ape cu stuf - ape statatoare HB, situat in T35/2, parcela 150, comuna Cazasu, proprietatea privata a comunei Cazasu

Citeste mai mult
18/04/2022
Proiect HCL-3558-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati in urma achizitiei publice de lucrari pentru obiectivul "Modernizarea strazilor Margaritarelor, Cactusilor, Ederei spre str. Begoniei, Ederei spre Trandafirilor, comuna Cazasu, judetul Braila"

Citeste mai mult
18/04/2022
Proiect HCL-3217-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2022 la nivelul comunei Cazasu

Citeste mai mult
23/03/2022
Proiect HCL-2623-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ - pentru "Parcelare teren pentru locuinte si functiuni complementare, Tarla 13, Parcelele 16,17,18, com. Cazasu, judetul Braila"

Citeste mai mult
1 2 3 8

Proiect HCL-3647-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului extravilan, in suprafata de 8.102 mp, categoria teren cu ape, ape cu stuf-ape statatoare HB, situat in T35/2, parcela 150, comuna Cazasu, proprietate privata a comunei Cazasu

Proiect HCL-4126-2022

Proiect de hotarare privind insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa, aprobarea apartenentei la domeniul public al Comunei Cazasu a Bunurilor de Retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei Cazasu a unor bunuri, in vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora

Proiect HCL-4427-2022

Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Asociatiei Clubul Sportiv Comunal Cazasu, aprobarea organigramel si statului de functii

Proiect HCL-4354-2022

Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cazasu

Proiect HCL-3207-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general si a documentatiei tehnice pentru "Desfiintare corp C1-Scoala, C2-Magazie, C3-WC si desfiintare imprejmuire teren"

Proiect HCL-4264-2022

Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 33/2022 privind Aprobarea Devizului general pentru lucrarile rest de executate al obiectivului "Spatii receere si activitati sportive in aer liber - modificare solutie"

Proiect HCL-3647-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului extravilan, in suprafata de 8102 mp, categoria teren cu ape, ape cu stuf - ape statatoare HB, situat in T35/2, parcela 150, comuna Cazasu, proprietatea privata a comunei Cazasu

Proiect HCL-3558-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati in urma achizitiei publice de lucrari pentru obiectivul "Modernizarea strazilor Margaritarelor, Cactusilor, Ederei spre str. Begoniei, Ederei spre Trandafirilor, comuna Cazasu, judetul Braila"

Proiect HCL-3217-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2022 la nivelul comunei Cazasu

Proiect HCL-2623-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ - pentru "Parcelare teren pentru locuinte si functiuni complementare, Tarla 13, Parcelele 16,17,18, com. Cazasu, judetul Braila"

Proiect HCL-2682-2022

Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cazasu

Proiect HCL-2586-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SALUBRIZARE SI GOSPODARIRE CAZASU S.R.L. pe anul 2022

Proiect HCL-2585-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetuli de venituri si cheltuieli al Asociatiei Clubul Sportiv Comunal Cazasu pe anul 2022

Proiect HCL-2638-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea Bilantului contabil, Contul de profit si pierderi, Situatiilor financiare la 31.12.2021 si Raportului administratorului pentru S.C. SALUBRIZARE SI GOSPODARIRE CAZASU

Proiect HCL-2447-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitii "Extindere sistem de distributie gaze naturale in localitatea Cazasu"

Proiect HCL-2451-2022

Proiect de hotarare privind stabilirea, incepand cu luna aprilie 2022, a coeficientului de ierarhizare pentru salariul de baza brut aferent unei functii contractuale care face parte din familia ocupationala "Administratie" din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cazasu

Proiect HCL-2325-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse scolare, de merit si de studiu, precum si cuantumul acestora pentru elevii din cadrul Scolii Gimnaziale Cazasu, pentru semestrul II, anul scolar 2021 - 2022

Proiect HCL-2299-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea Devizuli general si a documentatiei tehnice pentru "Desfiintare corp. C1 - Scoala, C2 - Magazie, C3 - WC si desfiintare imprejmuire teren"

Proiect HCL-1509-2022

Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local al comunei Cazasu pe anul 2022

Proiect HCL-1137-2022

Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Cazasu si institutiilor publice din subordinea Consiliului Local 

Proiect HCL-1223-2022

Proiect de hotarare privind suportarea de catre UAT Cazasu a valorii lucrarilor de desfacere si refacerii structurii rutiere aferente proiectului  de investitii "Modernizarea strazilor de interes local, comuna Cazasu, judet Braila"

Proiect HCL-1179-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general pt obiectivul "Modernizarea strazilor Margaritarelor, Cactusilor, Ederei spre str. Begoniei, Ederei spre str. Trandafirilor, comuna Cazasu, judet Braila"

Proiect HCL-1149-2022

Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local pentru anul 2022

Proiect HCL-1119-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Cazasu pe anul 2022

Proiect HCL-704-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi exercitate de beneficiarii de VMG in anul 2022

Proiect HCL-731-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, in urma achizitiei publice de lucrari pentru obiectivul "Modernizarea strazilor de interes local, comuna Cazasu, judet Braila" (rest executie)

Proiect HCL-140-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea taxei pentru eliberarea atestauli de producator si a carnetuli de comercializare 

Proiect HCL-27-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a comunei Cazasu pentru anul scolar 2022-2023

Proiect HCL-10762-2021

Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022

Proiect HCL-10609-2021

Proiect de hotarare privind aprobarea pentru anul 2022 a reducerii impozitului/taxei pe cladiri si teren datorate de persoanele beneficiare a Legii nr. 341/2004

Proiect HCL-10581-2021

Proiect de hotarare privind indexarea si stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2022

Proiect HCL-10592-2021

Proiect de hotarare privind trecerea imobilului - teren intravilan in suprafata de 703 mp situat in T16, P 9/1, comuna Cazasu din Inventarul privat al comunei in Inventarul public al comunei si completarea Listei bunurilor imobile care apartin domeniului public al comunei Cazasu

Proiect HCL-10587-2021

Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local al comunei Cazasu pentru anul 2021

Proiect HCL-2021-2021

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Cazasu pe anul 2021

Proiect HCL-9430-2021

Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local al comunei Cazasu pe anul 2021

Proiect HCL-8531-2021

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei lucrarilor la obiectivul  de investitii "Extinderea retelei de apa in comuna Cazasu, pe str. Begoniei si str. Principala"

Proiect HCL-8723-2021

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii tarifului de depozitare la activitatile specifice de salubrizare DDMI Muchea propus pt anul 2021-2022

Proiect HCL-8592-2021

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulilor si masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor corelate cu nivelul si natura riscurilor locale ale comunei Cazasu

Proiect HCL-8701-2021

Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse scolare si de emrit si cuantumul acestora ptr. elevii din cadrul Scolii Gimnaziale Cazasu, ptr. anul scolar 2021-2022

Proiect HCL-7991-2021

Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unui drum stradal de pe raza comunei Cazasu, judetul Braila

Proiect HCL-7988-2021

Proiect de hotarare privind  trecerea unei suprafete de teren intravilan avand destinatia de drum de acces din domeniul privat al  comunei in domeniul public al comunei Cazasu

Proiect HCL-7985-2021

Proiect de hotarare privind introducerea in domeniul privat al  comunei a unei suprafete de teren intravilan avand destinatia de drum de acces

Proiect HCL-7966-2021

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cazasu

Proiect HCL-7978-2021

Proiect de hotarare privind trecerea unei suprafete de teren din inventarul privat in inventarul public al comunei

Proiect HCL-7829-2021

Proiect de hotarare privind trecerea unei suprafete de teren din inventarul public in inventarul privat al comunei

Proiect HCL-7818-2021

Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului SCOALA cu clasele I-IV Cazasu, proprietate publica a comunei Cazasu, in vederea demolarii acesteia

Proiect HCL-7720-2021

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Cazasu pe anul 2021

Proiect HCL-2021-2021

Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general - Rest de executie penrtu obiectivul "Modernizarea  strazilor de inteers local comuna Cazasu, judetul Braila"

Proiect HCL-7015-2021

Proiect de hotarare privind suplimentarea spijinului financiar acordat Parohiei Satuc din comuna Cazasu, judet Braila

Proiect HCL-7017-2021

Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ pentru "Operatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare loturi, Cazasu, T25, p63/1, lot 1, P63/2, lot 1, comuna Cazasu, judet Braila"

Proiect HCL-6953-2021

Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de folosinta gratuita asupra unei suprafete de teren intravilan, proprietate publica a comunei Cazasu catre SDEE Romania - SDEE Braila, in vedrea realizarii lucrarii "Extinderea retelei electrice de distributie pentru alimentarea cu energie electrica abonati casnici, amplasata in localitatea Cazasu, str. Frasinului, jud. Braila

Proiect HCL-7022-2021

Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local al comunei Cazasu pe anul 2021

Proiect HCL-6005-2021

Proiect HCL-6092-2021

Proiect HCL-6012-2021

Proiect HCL-6001-2021

Proiect HCL-5241-2021

Proiect HCL-4245-2021

Proiect HCL-3021-2021

Proiect HCL-2583-2021

Proiect HCL-1563-2021

Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. Cazasu nr. 15 din 12.02.2020

Proiect HCL-1560-2021

Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. Cazasu nr. 14 din 12.02.2020

Proiect HCL-1556-2021

Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. Cazasu nr. 12 din 12.02.2020

Proiect HCL-8-2021

Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. Cazasu nr. 11 din 12.02.2020

Proiect HCL-1466-2021

Proiect HCL-4-2020

Proiect organigrama si stat de functii

Proiect HCL-3-2020

Proiectul de hotarare privind modificare de buget

Proiect HCL-2-2020

Proiect HCL-1-2020

Proiect HCL-7-2018

Proiect de hotarare - Buget 2019

Proiect HCL-6-2018

Proiect de hotarare - privind avizarea modificarii si a formei actualizate a unor Anexe la Caietele de Sarcini ale activitatii de transport al apei potabile, de inmagazinare a apei potabile si de distribuitie a apei potabile in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Cazasu

Proiect HCL-5-2018

Proiect de hotarare - privind aprobarea Actului Aditional nr. 16 - avand ca obiect modificarea si completarea unor prevederi din Dispozitii Generale si din Dispozitii Speciale - Partea Comuna - din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat Iulie 2018

Proiect HCL-4-2018

Proiect de hotarare - privind avizarea Propunerii de modificare si completare la - Partea Comuna a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - aprobat protararea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei

Proiect HCL-3-2018

Proiect de hotarare - Stabilirea impozitelor si taxelor pt anul 2019

Proiect HCL-2-2018

Proiect de hotarare - Buget 2018

Proiect HCL-1-2018

Proiect de hotarare - Salubritate 2018

Proiect HCL-3-2017

Proiect de Hotarare - Buget 2017

Proiect HCL-2-2017

Proiect de Hotarare- Salubrizare 2017

Proiect HCL-1-2017

Proiect de Hotarare - Impozite si Taxe 2017

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram