Primăria Cazasu

Proiecte Hotarari

25/01/2023
Proiect HCL-547-2023

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi executate de beneficiarii de venit minim garantat in anul 2023

Citeste mai mult
27/01/2023
Proiect HCL-642-2023

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei Clubul Sportiv comunal Cazasu pe anul 2023

Citeste mai mult
26/01/2023
Proiect HCL-620-2023

Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Ansamblului Folcloric "HORA CAZACENILOR" si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestuia

Citeste mai mult
27/01/2023
Proiect HCL-645-2023

Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2023

Citeste mai mult
20/01/2023
Proiect HCL-514-2023

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Cazasu pe anul 2023

Citeste mai mult
06/01/2023
Proiect HCL-118-2023

Proiect de hotarare privind aprobarea introducerii in domeniul privat al comunei Cazasu, judetul Braila a unui imobil - teren intravilan in suprafata de 856 mp, situat in T 32/2, Parcela 40

Citeste mai mult
06/01/2023
Proiect HCL-115-2023

Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a comunei Cazasu pentru anul scolar 2023-2024

Citeste mai mult
06/01/2023
Proiect HCL-113-2023

Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local pentru anul 2023

Citeste mai mult
06/01/2023
Proiect HCL-111-2023

Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2022, cu suma de 1.768.929,42 lei, din excedentul anilor precedenti

Citeste mai mult
30/12/2022
Proiect HCL-10284-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2023

Citeste mai mult
1 2 3 13

Proiect HCL-547-2023

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi executate de beneficiarii de venit minim garantat in anul 2023

Proiect HCL-642-2023

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei Clubul Sportiv comunal Cazasu pe anul 2023

Proiect HCL-620-2023

Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Ansamblului Folcloric "HORA CAZACENILOR" si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestuia

Proiect HCL-645-2023

Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2023

Proiect HCL-514-2023

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Cazasu pe anul 2023

Proiect HCL-118-2023

Proiect de hotarare privind aprobarea introducerii in domeniul privat al comunei Cazasu, judetul Braila a unui imobil - teren intravilan in suprafata de 856 mp, situat in T 32/2, Parcela 40

Proiect HCL-115-2023

Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a comunei Cazasu pentru anul scolar 2023-2024

Proiect HCL-113-2023

Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local pentru anul 2023

Proiect HCL-111-2023

Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2022, cu suma de 1.768.929,42 lei, din excedentul anilor precedenti

Proiect HCL-10284-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2023

Proiect HCL-10065-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea introducerii in domeniul privat al comunei Cazasu, judetul Braila a infrastructurii de irigatii (fara proprietar) alcatuita din canale de irigatii de aductiune si distribuitoare situate pe raza comunei Cazasu

Proiect HCL-10111-2022

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Cazasu pe anul 2022

Proiect HCL-9721-2022

Proiect de hotarare privind avizarea documentelor necesare atribuirii "Contractului de delegare a gestiunii activitatii de eliminare, prin depozitare, a deseurilor reziduale, a deseurilor stradale, a reziduurilor rezultate de la instalatiile de tratare a deseurilor municipale, si, dupa caz, a deseurilor care nu pot fi valorificate, provenite din activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara […]

Proiect HCL-9956-2022

Proiect de hotarare privind  aprobarea achizitionarii de dulciuri destinate elevilor si prescolarilor din comuna Cazasu cu ocazia Sarbatorilor de Iarna si a Zilelor Colindului din decembrie 2022

Proiect HCL-9472-2022

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Cazasu pe anul 2022

Proiect HCL-9466-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in Judetul Braila si activitatii de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila nr. 360/07.06.2022, acordarea unui mandat special Asosiatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA"  Braila sa aprobe in […]

Proiect HCL-9149-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Modernizarea drumurilor publice din interiorul comunei Cazasu, judetul Braila", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la […]

Proiect HCL-9192-2022

Proiect de hotarare privind aprobarea impadurii cu puieti a terenului extravilan - teren cu vegetatie forestiera, amplasat in comuna Cazasu, judetul Braila, in cadrul proiectului "Planteaza azi, pentru maine!"

Proiect HCL-9076-2022

Proiect de hotarare privind luarea la cunostinta a declaratiei de renuntare la dreptyul de proprietate, autentificata sub nr. 2803/26.04.2020, aprobarea preluarii si inscrierii in domeniul privat al comunei Cazasu a imobilului teren in suprafata de 5614 mp, teren intravilan, situat in comuna Cazasu, T18, P31/1, 31/2, 31/3, 32/1, lot2, 32/2, lot 2/2, inscris in CF […]

Proiect HCL-9090-2022

Proiect de hotarare privind modificarea listei bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cazasu

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram