Primăria Cazasu

Proiecte Hotarari

11/07/2024
Proiect HCL-5476-2024
Citeste mai mult
07/06/2024
Proiect HCL-4624-2024

Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana asupra a doua teremuiri - drumuri din extravilanul comunei Cazasu catre Distributie Energie Electrica Romania - prin sucursala Braila, in vederea realizarii proiectului "Racordarea la reteaua electrica a locului de consum permanent Vopsitorie auto din comuna Caazsu, str. Principala, nr. […]

Citeste mai mult
19/06/2024
Proiect HCL-4936-2024

Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local al comunei Cazasu pe anul 2024

Citeste mai mult
13/06/2024
Proiect HCL-4743-2024

Proiect de hotarare privind acordarea unor mandate speciale pentru a vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila pentru aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul de delegare nr. 302/27.02.2023 incheiat cu TRACON S.R.L. Bucuresti

Citeste mai mult
31/05/2024
Proiect HCL-4381-2024

Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor aferente functiilor publice si functiilor contractuale, care fac parte din familia ocupationala "Administratie"  

Citeste mai mult
31/05/2024
Proiect HCL-4387-2024

Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local al comunei Cazasu pe anul 2024

Citeste mai mult
25/05/2024
Proiect HCL-3368-2024

Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unui drum stradal de pe raza comunei Caazsu, judetul Braila

Citeste mai mult
25/05/2024
Proiect HCL-3365-2024

Proiect de hotarare privind trecerea unei suprafete de teren intravilan, avand destinatia drum, din domeniul privat al comunei in domeniul public al comunei Cazasu

Citeste mai mult
07/05/2024
Proiect HCL-3559-2024

Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila si reprezentantului de drept al Consiliului Local Comuna Cazasu in Adunarea Generala a A.D.I. "ECO DUNAREA" Braila

Citeste mai mult
10/05/2024
Proiect HCL-3664-2024

Proiect de hotarare privind avizarea documentatiilor de atribuire necesare delegarii gestiunii activitatilor de colectare separata si trasportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare din judetul Braila si salubrizare cai publice in Municipiul Braila si acordarea unor mandate speciale pentru a vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila

Citeste mai mult
1 2 3 23

Proiect HCL-5476-2024

Proiect HCL-4624-2024

Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana asupra a doua teremuiri - drumuri din extravilanul comunei Cazasu catre Distributie Energie Electrica Romania - prin sucursala Braila, in vederea realizarii proiectului "Racordarea la reteaua electrica a locului de consum permanent Vopsitorie auto din comuna Caazsu, str. Principala, nr. […]

Proiect HCL-4936-2024

Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local al comunei Cazasu pe anul 2024

Proiect HCL-4743-2024

Proiect de hotarare privind acordarea unor mandate speciale pentru a vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila pentru aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul de delegare nr. 302/27.02.2023 incheiat cu TRACON S.R.L. Bucuresti

Proiect HCL-4381-2024

Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor aferente functiilor publice si functiilor contractuale, care fac parte din familia ocupationala "Administratie"  

Proiect HCL-4387-2024

Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local al comunei Cazasu pe anul 2024

Proiect HCL-3368-2024

Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unui drum stradal de pe raza comunei Caazsu, judetul Braila

Proiect HCL-3365-2024

Proiect de hotarare privind trecerea unei suprafete de teren intravilan, avand destinatia drum, din domeniul privat al comunei in domeniul public al comunei Cazasu

Proiect HCL-3559-2024

Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila si reprezentantului de drept al Consiliului Local Comuna Cazasu in Adunarea Generala a A.D.I. "ECO DUNAREA" Braila

Proiect HCL-3664-2024

Proiect de hotarare privind avizarea documentatiilor de atribuire necesare delegarii gestiunii activitatilor de colectare separata si trasportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare din judetul Braila si salubrizare cai publice in Municipiul Braila si acordarea unor mandate speciale pentru a vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila

Proiect HCL-41-2024

Proiect de hotarare privind aprobarea Bilantului contabil, Contului de profit si pierderi, Situatiilor financiare la 31.12.2023 si Raportului administratorului pentru S.C. SALUBRIZARE SI GOSPODARIRE CAZASU

Proiect HCL-3484-2024

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la inchirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri din domeniul privat al comunei Cazasu, judet Braila

Proiect HCL-3487-2024

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Cazasu la data de 31.12.2023

Proiect HCL-3335-2024

Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de atribuire a terenurilor in baza Legii nr. 15/200, republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, precum si a vanzarii acestora

Proiect HCL-3344-2024

Proiect de hotarare privind aprobarea includerii teritoriului comunei Cazasu, judet Braila in zona pescareasca ce va fi arie eligibila a Strategiei de dezvoltare locala integrata a zonei pescaresti a judetului Braila pentru perioada de programare 2021-2027

Proiect HCL-3341-2024

Proiect de hotarare privind acceptarea unei sponsorizari

Proiect HCL-3332-2024

Proiect de hotarare privind aprobarea activitatilor finantate integral din venituri proprii in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din UAT Cazasu

Proiect HCL-3338-2024

Proiect de hotarare privind insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa si aprobarea apartenentei la domeniul public al comunei Cazasu a bunurilor de retur inventariate

Proiect HCL-2281-2024

Proiect de hotarare privind trecerea unuji imobil - teren intravilan avand destinatia cale de acces din domeniul privat al comunei in domeniul public al comunei Cazasu

Proiect HCL-2132-2024

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei pentru rest de executat la obiectivul "Construire teren multifunctional, corp anexa parter, amenajare parc si loc de joaca pentru copii si imprejmuire teren", judetul Braila, comuna Cazasu

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram