Primăria Cazasu

Proiecte Hotarari

15/10/2021
Proiect HCL-8531-2021

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei lucrarilor la obiectivul  de investitii "Extinderea retelei de apa in comuna Cazasu, pe str. Begoniei si str. Principala"

Citeste mai mult
22/10/2021
Proiect HCL-8723-2021

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii tarifului de depozitare la activitatile specifice de salubrizare DDMI Muchea propus pt anul 2021-2022

Citeste mai mult
19/10/2021
Proiect HCL-8592-2021

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulilor si masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor corelate cu nivelul si natura riscurilor locale ale comunei Cazasu

Citeste mai mult
22/10/2021
Proiect HCL-8701-2021

Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse scolare si de emrit si cuantumul acestora ptr. elevii din cadrul Scolii Gimnaziale Cazasu, ptr. anul scolar 2021-2022

Citeste mai mult
24/09/2021
Proiect HCL-7991-2021

Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unui drum stradal de pe raza comunei Cazasu, judetul Braila

Citeste mai mult
24/09/2021
Proiect HCL-7988-2021

Proiect de hotarare privind  trecerea unei suprafete de teren intravilan avand destinatia de drum de acces din domeniul privat al  comunei in domeniul public al comunei Cazasu

Citeste mai mult
24/09/2021
Proiect HCL-7985-2021

Proiect de hotarare privind introducerea in domeniul privat al  comunei a unei suprafete de teren intravilan avand destinatia de drum de acces

Citeste mai mult
24/09/2021
Proiect HCL-7966-2021

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cazasu

Citeste mai mult
24/09/2021
Proiect HCL-7978-2021

Proiect de hotarare privind trecerea unei suprafete de teren din inventarul privat in inventarul public al comunei

Citeste mai mult
21/09/2021
Proiect HCL-7829-2021

Proiect de hotarare privind trecerea unei suprafete de teren din inventarul public in inventarul privat al comunei

Citeste mai mult
1 2 3 5

Proiect HCL-8531-2021

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei lucrarilor la obiectivul  de investitii "Extinderea retelei de apa in comuna Cazasu, pe str. Begoniei si str. Principala"

Proiect HCL-8723-2021

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii tarifului de depozitare la activitatile specifice de salubrizare DDMI Muchea propus pt anul 2021-2022

Proiect HCL-8592-2021

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulilor si masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor corelate cu nivelul si natura riscurilor locale ale comunei Cazasu

Proiect HCL-8701-2021

Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse scolare si de emrit si cuantumul acestora ptr. elevii din cadrul Scolii Gimnaziale Cazasu, ptr. anul scolar 2021-2022

Proiect HCL-7991-2021

Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unui drum stradal de pe raza comunei Cazasu, judetul Braila

Proiect HCL-7988-2021

Proiect de hotarare privind  trecerea unei suprafete de teren intravilan avand destinatia de drum de acces din domeniul privat al  comunei in domeniul public al comunei Cazasu

Proiect HCL-7985-2021

Proiect de hotarare privind introducerea in domeniul privat al  comunei a unei suprafete de teren intravilan avand destinatia de drum de acces

Proiect HCL-7966-2021

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cazasu

Proiect HCL-7978-2021

Proiect de hotarare privind trecerea unei suprafete de teren din inventarul privat in inventarul public al comunei

Proiect HCL-7829-2021

Proiect de hotarare privind trecerea unei suprafete de teren din inventarul public in inventarul privat al comunei

Proiect HCL-7818-2021

Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului SCOALA cu clasele I-IV Cazasu, proprietate publica a comunei Cazasu, in vederea demolarii acesteia

Proiect HCL-7720-2021

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Cazasu pe anul 2021

Proiect HCL-2021-2021

Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general - Rest de executie penrtu obiectivul "Modernizarea  strazilor de inteers local comuna Cazasu, judetul Braila"

Proiect HCL-7015-2021

Proiect de hotarare privind suplimentarea spijinului financiar acordat Parohiei Satuc din comuna Cazasu, judet Braila

Proiect HCL-7017-2021

Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ pentru "Operatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare loturi, Cazasu, T25, p63/1, lot 1, P63/2, lot 1, comuna Cazasu, judet Braila"

Proiect HCL-6953-2021

Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de folosinta gratuita asupra unei suprafete de teren intravilan, proprietate publica a comunei Cazasu catre SDEE Romania - SDEE Braila, in vedrea realizarii lucrarii "Extinderea retelei electrice de distributie pentru alimentarea cu energie electrica abonati casnici, amplasata in localitatea Cazasu, str. Frasinului, jud. Braila

Proiect HCL-7022-2021

Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local al comunei Cazasu pe anul 2021

Proiect HCL-6005-2021

Proiect HCL-6092-2021

Proiect HCL-6012-2021

Proiect HCL-6001-2021

Proiect HCL-5241-2021

Proiect HCL-4245-2021

Proiect HCL-3021-2021

Proiect HCL-2583-2021

Proiect HCL-1563-2021

Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. Cazasu nr. 15 din 12.02.2020

Proiect HCL-1560-2021

Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. Cazasu nr. 14 din 12.02.2020

Proiect HCL-1556-2021

Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. Cazasu nr. 12 din 12.02.2020

Proiect HCL-8-2021

Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. Cazasu nr. 11 din 12.02.2020

Proiect HCL-1466-2021

Proiect HCL-4-2020

Proiect organigrama si stat de functii

Proiect HCL-3-2020

Proiectul de hotarare privind modificare de buget

Proiect HCL-2-2020

Proiect HCL-1-2020

Proiect HCL-7-2018

Proiect de hotarare - Buget 2019

Proiect HCL-6-2018

Proiect de hotarare - privind avizarea modificarii si a formei actualizate a unor Anexe la Caietele de Sarcini ale activitatii de transport al apei potabile, de inmagazinare a apei potabile si de distribuitie a apei potabile in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Cazasu

Proiect HCL-5-2018

Proiect de hotarare - privind aprobarea Actului Aditional nr. 16 - avand ca obiect modificarea si completarea unor prevederi din Dispozitii Generale si din Dispozitii Speciale - Partea Comuna - din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat Iulie 2018

Proiect HCL-4-2018

Proiect de hotarare - privind avizarea Propunerii de modificare si completare la - Partea Comuna a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - aprobat protararea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei

Proiect HCL-3-2018

Proiect de hotarare - Stabilirea impozitelor si taxelor pt anul 2019

Proiect HCL-2-2018

Proiect de hotarare - Buget 2018

Proiect HCL-1-2018

Proiect de hotarare - Salubritate 2018

Proiect HCL-3-2017

Proiect de Hotarare - Buget 2017

Proiect HCL-2-2017

Proiect de Hotarare- Salubrizare 2017

Proiect HCL-1-2017

Proiect de Hotarare - Impozite si Taxe 2017

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram