Hotărâri Consiliul Local.

HCL-98-2022

data emiterii
22/12/2022

H.C.L. Cazasu nr. 98 din 22.12.2022 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, fara licitatie publica asupra terenului in suprafata de 307 mp, real masurat, situat in intravilanul comunei Cazasu, T 25/1, P100/6, lot 3, proprietate privata a comunei catre d-na Oprea Iuliana si Oprea Marian

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram