Hotărâri Consiliul Local.

HCL-91-2022

data emiterii
29/11/2022

H.C.L. Cazasu nr. 91 din 29.11.2022 privind aprobarea Actului Aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare a gestiunii activitatii de colectare si trasport a deseurilor municipale in Judetul Braila si a activitatii de maturat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila nr. 360/07.06.2022, acordarea unui mandat special ADI "ECO DUNAREA" Braila sa aprobe in AGA Actul aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare si mandatarea Presedintelui Asociatiei sa semneze Actul Aditional nr. 2/2022 la Contractul de delegare

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram