Hotărâri Consiliul Local.

HCL-9-2023

data emiterii
31/01/2023

H.C.L. Cazasu nr. 9 din 31.01.2023 privind prelungirea mandatului de administrator pentru S.C. "SALUBRIZARE SI GOSPODARIE CAZASU" S.R.L. si modificarea actului constitutiv

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram