Hotărâri Consiliul Local.

HCL-8-2022

H.C.L. Cazasu nr. 8 din 31.01.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati in urma achizitiei publice de lucrari pentru obiectivul "Modernizarea strazilor de interes local comuna Cazasu, judet Braila" (rest executie)

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram