Hotărâri Consiliul Local.

HCL-79-2022

data emiterii
17/10/2022

H.C.L. Cazasu nr. 79 din 17.10.2022 privind trecerea imobilului - teren extravilan in suprafata de 10.097 mp situat in T8/3, P27/1, comuna Cazasu din Inventarul privat al comunei in Inventarul public al comunei si completarea listei bunurilor imobile care apartin domeniului public al comunei Cazasu

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram