Hotărâri Consiliul Local.

HCL-63-2022

data emiterii
31/08/2022

H.C.L. Cazasu nr. 63  din 31.08.2022 privind acordarea unui mandat special doamnei Primar Coada Elena, in calitate de reprezentant de drept al U.A.T. Cazasu, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, aprobarea Strategiei de tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru perioara 2021 - 2025 in Aria Delegata Operatorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. - actualizata - si a Actului Aditional nr. 25 la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram