Hotărâri Consiliul Local.

HCL-57-2022

data emiterii
19/07/2022

H.C.L. Cazasu nr. 57 din 19.07.2022 privind  completarea H.C.L. Cazasu nr. 41 din 19.05.2022 privind aprobarea Devizului general si a documentatiei tehnice pentru "Desfiintare corp C1 - Scoala, corp C2 - Magazie, corp C3 - WC si desfiintare imprejmuire teren"

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram