Hotărâri Consiliul Local.

HCL-56-2021

data emiterii
30/06/2021

privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cazasu

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram