Hotărâri Consiliul Local.

HCL-54-2022

data emiterii
19/07/2022

H.C.L. Cazasu nr. 54 din 19.07.2022 privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 302 mp, real masurat, situat in intravilanul comunei Cazasu, T25/1, lot 25, proprietate privata a comunei Cazasu catre d-nul Oprea Ionel casatorit cu d-na Oprea Mariana

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram