Hotărâri Consiliul Local.

HCL-52-2022

data emiterii
23/06/2022

H.C.L. Cazasu nr. 52 din 23.06.2022 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Cazasu si institutiilor publice din subordinea Consiliului Local

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram