Hotărâri Consiliul Local.

HCL-50-2022

data emiterii
23/06/2022

H.C.L. Cazasu nr. 450din 23.06.2022 privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul comunei Cazasu, T25, P83, lot 20, proprietate privata a comunei Cazasu catre d-na Nica Catalina Carmen casatorita cu d-nul Nica Paul

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram