Hotărâri Consiliul Local.

HCL-5-2023

data emiterii
12/01/2023

H.C.L. Cazasu nr. 5 din 12.01.2023 privind aprobarea introducerii in domeniul privat al comunei Cazasu, judetul Braila a unui imobil-teren intravilan in suprafata de 856 mp, situat in T32/2, P40

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram