Hotărâri Consiliul Local.

HCL-46-2023

data emiterii
31/05/2023

H.C.L. Cazasu nr. 46 din 31.05.2023 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului extravilan, in suprafata de 50.794 mp, categoria de folosinta neproductiv, situat in T8, P37, comuna Cazasu, proprietate privata a comunei Cazasu

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram