Hotărâri Consiliul Local.

HCL-43-2022

data emiterii
19/05/2022

H.C.L. Cazasu nr. 43 din 19.05.2022 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, fara licitatie publica asupra terenului in suprafata de 300 mp, real masurat, situat in intravilanul comunei Cazasu, T 25/1, P100/6, lot 25, proprietate privata a comunei catre d-nul Stoilescu Iulian si d-na Stoilescu Nicoleta-Sandra

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram