Hotărâri Consiliul Local.

HCL-38-2021

data emiterii
31/05/2021

H.C.L. Cazasu nr. 37 privind aprobarea documentatiei economice pentru obiectivul "Extindere retea apa - str. Principala, intre nr. 113 si nr. 189, comuna Cazasu"

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram