Hotărâri Consiliul Local.

HCL-34-2023

data emiterii
26/04/2023

H.C.L. Cazasu nr. 34 din 26.04.2023 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Cazasu si institutiilor publice din subordonarea Consiliului Local

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram