Hotărâri Consiliul Local.

HCL-23-2022

data emiterii
31/03/2022

H.C.L. Cazasu nr. 23 din 31.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SALUBRIZARE SI GOSPODARIE CAZASU S.R.L. pe anul 2022

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram