Hotărâri Consiliul Local.

HCL-22-2022

data emiterii
31/03/2022

H.C.L. Cazasu nr. 22 din 31.03.2022 privind aprobarea Bilantului contabil, Contului de profit si pierderi, Situatiilor financiare la 31.12.2021 si Raportului administratorului pentru S.C. SALUBRIZARE SI GOSPODARIE CAZASU

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram