Hotărâri Consiliul Local.

HCL-21-2022

data emiterii
25/03/2022

H.C.L. Cazasu nr. 21 din 25.03.2022 privind aprobarea Devizului general pentru obiectivul "Modernizarea strazilor Margaritarelor, Cactusilor, Ederei spre str. Begoniei, Ederei spre Trandafirilor, comuna Cazasu, judetul Braila

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram