Hotărâri Consiliul Local.

HCL-20-2023

data emiterii
27/03/2023

H.C.L. Cazasu nr. 20 din 27.03.2023 privind avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului public de alimentare cu apa so de canalizare in Aria Delegata Operatorului S.C. CUP DUNAREA Braila S.A., aprobarea nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului rezultate din Studiul de specialitate si acordarea unjui mandat special Primarului Comunei Cazasu

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram