Hotărâri Consiliul Local.

HCL-18-2022

data emiterii
21/03/2022

H.C.L. Cazasu nr. 18 din 21.03.2022 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitie "Extindere sistem de distributie gaze naturale in localitatea Cazasu"

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram