Hotărâri Consiliul Local.

HCL-15-2022

data emiterii
14/02/2022

H.C.L. Cazasu nr. 15 din 14.02.2022 privind desemnarea reprezentantului si a supleantului UAT Cazasu in comisia de evaluare a probei interviu pentru concursul de ocupare a functiei de director la Scoala Gimnaziala Cazasu

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram