Hotărâri Consiliul Local.

HCL-11-2022

data emiterii
14/02/2022

H.C.L. Cazasu nr. 11 din 14.02.2022 privind prelungirea prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 1388/03.03.2017 avand ca obiect spatiul cu destinatia de cabinet medical, situat in localitatea Cazasu, str. Narciselor, nr. 9, cv 20, P 443 catre medicul de familie Ene Costica

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram