Acte Necesare

ACTE NECESARE DECLARARII/SCOATERII DIN EVIDENTA FISCALA A BUNURILOR MOBILE SI IMOBILE PERSOANE FIZICE

ACTE NECESARE DECLARARII/SCOATERII DIN EVIDENTA FISCALA A BUNURILOR MOBILE SI IMOBILE PERSOANE FIZICE

Acte necesare DECLARARII clădirilor rezidențiale: 
 • Declarație de impunere tip ITL; 
 • Act de identitate al  proprietarului / coproprietarului / împuternicitului / mandatarului (copie şi original);
 • Act de dobândire (copie şi original). Poate fi: vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, autorizație construire și proces verbal de recepție etc.;
 • Memoriu tehnic /schiță /releveu;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale
Acte necesare DECLARARII clădirilor nerezidențiale/mixte
 • Declarație de impunere tip ITL;
 • Act de identitate al  proprietarului / coproprietarului / împuternicitului / mandatarului (copie şi original);
 • Act de dobândire (copie şi original). Poate fi: vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, autorizație construire și proces verbal de recepție etc.;
 • Memoriu tehnic /schiță /releveu;
 • Raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă (după caz);
 • Documentul din care rezultă destinaţia finală, respectiv nerezidenţială (contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizaţii de construire şi orice altele documente justificative);
 • Documentele în care au fost înregistrate cheltuielile cu utilităţile (în cazul clădirilor cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanei fizice, unde este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi nerezidenţial nu sunt evidenţiate distinct);
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.
Acte necesare SCOATERII DIN EVIDENTA FISCALA a clădirilor rezidentiale/nerezidențiale/mixte
 • Cerere pentru scoatere din evidenţele fiscale
 • Act de identitate al  proprietarului / coproprietarului / împuternicitului / mandatarului (copie şi original);
 • Act de înstrăinare (copie şi original). Poate fi: vânzare-cumpărare, contract de donație, autorizație demolare și proces verbal de desființare etc.;
 • Documente din care rezultă încetarea destinației nerezidențiale/mixte;
 • Orice alt act relevant în vederea stabilirii situaţiei fiscale.

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cazasun/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 3

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/cazasun/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 4
ACTE NECESARE DECLARARII/SCOATERII DIN EVIDENTA FISCALA A BUNURILOR MOBILE SI IMOBILE PERSOANE FIZICE
Formulare Utile

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram