Proiect HCL-9721-2022

Proiecte Hotarari > Proiect HCL-9721-2022

Proiect HCL-9721-2022

Data proiect
09/12/2022

Proiect de hotarare privind avizarea documentelor necesare atribuirii "Contractului de delegare a gestiunii activitatii de eliminare, prin depozitare, a deseurilor reziduale, a deseurilor stradale, a reziduurilor rezultate de la instalatiile de tratare a deseurilor municipale, si, dupa caz, a deseurilor care nu pot fi valorificate, provenite din activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a locuintelor la Depozitul ecologic D.E.D.M.I. Muchea, provenite din Zona 1 de operare a judetului Braila", mandatarea reprezentatului legal pentru a vota documentele mentionate si acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila sa aprobe in Adunarea Generala a Asociatilor documentatia de atribuire

Proiect HCL-9721-2022

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram