Proiect HCL-9149-2022

Proiecte Hotarari > Proiect HCL-9149-2022

Proiect HCL-9149-2022

Data proiect
14/11/2022

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Modernizarea drumurilor publice din interiorul comunei Cazasu, judetul Braila", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram