Proiect HCL-704-2024

Proiecte Hotarari > Proiect HCL-704-2024

Proiect HCL-704-2024

Data proiect
29/01/2024

Proiect de hotarare privind acordarea unor mandate speciale pentru a vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila pentru aprobarea Actelor Aditionale la Contractele de delegare din cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila si a tarifelor serviciilor conexe serviciului de salubrizare a localitatilor

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram