Proiect HCL-4959-2023

Proiecte Hotarari > Proiect HCL-4959-2023

Proiect HCL-4959-2023

Data proiect
23/06/2023

Proiect de hotarare privind insusirea bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa pentru anul 2022, aprobarea apartenentei la domeniul public al comunei Cazasu a bunurilor de retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Cazasu a unor bunuri, in vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora

Proiect HCL-4959-2023

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram