Proiect HCL-2638-2022

Proiecte Hotarari > Proiect HCL-2638-2022

Proiect HCL-2638-2022

Data proiect
23/03/2022

Proiect de hotarare privind aprobarea Bilantului contabil, Contul de profit si pierderi, Situatiilor financiare la 31.12.2021 si Raportului administratorului pentru S.C. SALUBRIZARE SI GOSPODARIRE CAZASU

Proiect HCL-2638-2022

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram