Proiect HCL-2294-2023

Proiecte Hotarari > Proiect HCL-2294-2023

Proiect HCL-2294-2023

Data proiect
21/03/2023

Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Modernizarea drumurilor publice din interiorul comunei Cazasu, judetul Braila", aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram