Hotărâri Consiliul Local.

HCL-97-2022

data emiterii
22/12/2022

H.C.L. Cazasu nr. 96 din 22.12.2022 privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 299 mp, situat in intravilanul comunei Cazasu, T25, P83, lot 51, proprietate privata a comunei Cazasu catre d-na Milea Loredana Ionelia

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram