Hotărâri Consiliul Local.

HCL-87-2022

data emiterii
16/11/2022

H.C.L. Cazasu nr. 87 din 16.11.2022 privind luarea la cunostinta a declaratiei de renuntare la dreptul de proprietate, autentificata sub nr. 2803/26.04.2022, aprobarea preluarii si inscrierii in domeniul privat al comunei Cazasu a imobilului teren in suprafata de 5614 mp, teren intravilan, situat in comuna Cazasu, T 18, P 31/1, 31/2, 31/3, 32/1, lot 2, 32/2, lot 2/2, inscris in CF nr. 77136, nr. cad 77136

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram