Hotărâri Consiliul Local.

HCL-82-2022

data emiterii
31/10/2022

H.C.L. Cazasu nr. 82 din 31.10.2022 privind aprobarea Actului Aditional nr. 1/2022 la Contractul de delegare a gestiunii activitatii de colectare si trasport a deseurilor municipale in Judetul Braila si a activitatii de maturat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila nr. 360/07.06.2022 si acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al UAT Cazasu sa voteze in AGA - A.D.I. "ECO DUNAREA" Braila - aprobarea Actului aditional nr. 1/2022

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram