Hotărâri Consiliul Local.

HCL-78-2022

data emiterii
17/10/2022

H.C.L. Cazasu nr. 78 din 17.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului "Infiintare centru de colectare selectiva a deseurilor, cu aport voluntar, in comuna Cazasu, judetul Braila"

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram