Hotărâri Consiliul Local.

HCL-74-2022

data emiterii
26/09/2022

H.C.L. Cazasu nr. 74 din 26.09.2022 privind insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa pentru anul 2019, aprobarea apartenentei la domeniul public al comunei Cazasu a Bunurilor de Retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Cazasu a unor bunuri, in vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarii casarii acestora

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram