Hotărâri Consiliul Local.

HCL-73-2022

data emiterii
26/09/2022

H.C.L. Cazasu nr. 73 din 26.09.2022 privind stabilirea, incepand cu luna septembrie 2022, a coeficiantilor de ierarhizare pentru salariile de baza brute aferente functiilor publice si functiilor contractuale, care fac parte din familia ocupationala "administratie", din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cazasu, serviciilor pulice de interes local si institutiilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Cazasu, judetul Braila

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram