Hotărâri Consiliul Local.

HCL-64-2023

data emiterii
31/08/2023

H.C.L. Cazasu nr. 63 din 31.08.2023 privind modificarea actului constitutiv al S.C. Salubrizare si Gospodarie Cazasu" S.R.L.

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram